Cennik

Świadczenie
Konsultacja specjalistyczna
200
Przygotowanie ortodontycznego planu leczenia (konsultacja ,modele diagnostyczne, rtg panoramiczne, rtg cefalometryczne, fotografia cyfrowa, omówienie planu leczenia)
400
Aparat stały metalowy
3000
Aparat stały metalowy samoligaturujący (mniejsza ilość wizyt kontrolnych)
3300
Aparat stały ceramiczny
4500
Kontrola leczenia aparatem stałym
200
Wymiana łuku w aparacie stałym
250
Aparat ruchomy
900
Kontrola leczenia aparatem ruchomym
150-200
Aparat INVISALIGN ( nakładki na jeden/ dwa łuki zębowe) wersja Express
5000/6000
Aparat INVISALIGN ( nakładki na jeden/ dwa łuki zębowe) wersja Lite
7000/9000
Aparat INVISALIGN wersja Moderate (nakładki na jeden/ dwa łuki zębowe)
9000/11000
Aparat INVISALIGN wersja Comprehensive dla dorosłych
13000
Aparat INVISALIGN wersja Teen
13000
Aparat INVISALIGN ( nakładki na jeden/ dwa łuki zębowe) wersja First
6000/8000
Kontrola leczenia aparatem INVISALIGN
200-400
Łuk podniebienny, językowy, maska twarzowa, aparat Nance'a
900
Mikroimplant ortodontyczny TAD
900
Aparat Pendulum, aparat Hyrax, Power Scope, dystalizator Carriera
2000
Dystalizator opary na TAD
4000
Zdjęcie aparatu stałego z jednego łuku zębowego po zakończeniu leczenia ortodontycznego oraz wykonanie aparatów retencyjnych ( w tym reteiner stały, ruchomy )
900
Kontrola retencji
100-200
ScanBox
400
Miesięczny koszt Dental Monitoring
200