Leczenie ortodontyczne

Ortodoncja zajmuje się kontrolą wzrostu i korygowaniem odchyleń we wzajemnym układzie zębów i struktur twarzy. Głównym celem jest uzyskanie i utrzymanie równowagi między okluzją zębów, estetyką twarzy i uzębienia, trwałością wyników leczenia i jak najdłuższym zachowaniem naturalnego uzębienia.